Pintglas

Pint-glas är populära för att de rymmer en generös mängd öl och är ett optimalt val för att servera ale, lager och andra ölstilar. Det är dock viktigt att notera att den faktiska volymen av öl i ett pint-glas kan variera beroende på land eller region, eftersom standarden för en pint kan skilja sig åt mellan olika platser.

Det finns olika typer av pint-glas och de kan variera i design och form beroende på region och preferenser.

 

Filter